Elementy prawa dla ekonomisty Siuda


Elementy prawa Podręcznik

Elementy prawa Podręcznik

Musiałkiewicz Jacek

Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik ekonomista kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji część kwalifikacji: 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie tec

Wydawnictwo: Ekonomik w dziale Prawo

Elementy prawa Podręcznik z ćwiczeniami

Elementy prawa Podręcznik z ćwiczeniami

Jerzewska Jolanta

W podręczniku przedstawiono ogólne pojęcia prawne oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i postępowania karnego, prawa wykroczeń, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, postępowania w sprawie nieletnich, a także prawa w Inter

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Teoria i historia prawa

Elementy prawa Ćwiczenia

Elementy prawa Ćwiczenia

Musiałkiewicz Jacek

Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas podręcznika Elementy prawa. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów: 1. Podstawowe wiadomości o prawie, 2. Prawo konstytucyjne, 3. Prawo cywilne, 4. Prawo rodzinne i opiekuńcze, 5. Prawo pracy, 6. Prawo administracyjne, 7. Pra

Wydawnictwo: Ekonomik w dziale Szkoła ponadgimnazjalna klasa 1-3 przedmioty

Elementy prawa Ćwiczenia Szkoły ponadgimnazjalne

Elementy prawa Ćwiczenia Szkoły ponadgimnazjalne

Musiałkiewicz Jacek

Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego przez nas w 2013 r. podręcznika Elementy prawa. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów: 1. Podstawowe wiadomości o prawie, 2. Prawo konstytucyjne, 3. Prawo cywilne, 4. Prawo rodzinne i opiekuńcze, 5. Prawo pracy, 6. Prawo administracyj

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa w dziale Technik hotelarstwa

Elementy prawa dla ekonomistów

Elementy prawa dla ekonomistów Siuda

Wojciech Siuda

Współczesne ustawodawstwa, w tym także ustawodawstwo polskie, przyjmują zasadę pełnej odpowiedzialności za postępowanie i jego skutki bez względu na znajomość przepisów. Dotyczy to wszelkich form odpowiedzialności prawnej cywilnej, karnej, administracyjnej, dyscyplinarnej i innych. Nie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Contact w dziale Prawo handlowe 2020

Elementy prawa dla ekonomistów

Elementy prawa dla ekonomistów

Musiałkiewicz Jacek

Podręcznik obejmuje wszystkie hasła programu nauczania przedmiotu Elementy prawa realizowanego w ramach zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości. Zgodny z podstawami programowymi i programem nauczania zatwierdzonym przez MENiS. Podręcznik został dopuszczony do u

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa w dziale Technik ekonomista