Gardocki prawo karne


Last minute Prawo karne

Prawo Karne Przepisy styczeń 2020

Agnieszka Kaszok

Przepisy 2020” Prawo karne – zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy ustawy z dni

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Kodeks karny 2020

Prawo karne Gardocki Beck

Prawo karne Gardocki Beck

Lech Gardocki

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne studia prawnicze

Prawo karne Konarska Wrzosek Marek

Andrzej Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środkó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne skarbowe

Prawo karne skarbowe

Olaf Włodkowski

Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i orzecznictwu;- sprawd

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2020

Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski

Jerzy Lachowski

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne Zawłocki

Prawo karne Zawłocki

Michał Królikowski

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo karne 2020

Prawo karne wykonawcze Kuć Gałązka

Prawo karne wykonawcze Kuć Gałązka

Małgorzata Kuć

Skrypt Becka z prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę: - definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- postępowania wykonawczego,- wykonywania śr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2020

Prawo karne Prawo karne skarbowe Kazusy z rozwiązaniami

Prawo karne Prawo karne skarbowe Kazusy z rozwiązaniami

Krzysztof Kurowski

Książka jest kompleksowym zbiorem kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami. Opracowanie pozwala na przeanalizowanie schematów działania prawa w określonych okolicznościach, przez co wdraża do samodzielnego, swobodnego pos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2020

Prawo karne Część ogólna Orzecznictwo

Prawo karne Część ogólna Orzecznictwo

Michał Królikowski

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników. Stanowią niezbędną pomoc w trakcie pisa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawy i kodeksy