Inspektor ochrony danych książka


Inspektor ochrony danych Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Konrad Gałaj Emiliańczyk

Inspektor ochrony danych. Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym). Publikacja zgodna z najnowszą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Kompleksowy poradnik omawiający w sposób praktyczny wszystkie na

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Ochrona danych osobowych

Administrator bezpieczeństwa informacji Inspektor ochrony danych

Konrad Gałaj Emiliańczyk

Jakie są kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność w ramach prowadzonego nadzoru nad systemem danych osobowych? Co się zmieni po 25 maja? Kompleksowy poradnik omawia najważniejsze zagadnienia związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych (IOD), który zastąpi ABI od 25 maja 2018 r

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Ochrona danych osobowych