Instrukcja archiwalna


Instrukcja archiwalna z komentarzem

Piotr Thiem

Organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są do opracowania i wdrożenia odpowiednich instrukcji określających zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumenta

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Archiwizacja dokumentacji

Instrukcja archiwalna

Piotr Thiem

Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są do opracowania i wdrożenia odpowiednich instrukcji archiwalnych. Regulują one zasady i tryb postępowania z dokumentacją aktową, określ

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Archiwizacja dokumentacji

OPRACOWANIE I OPIS ARCHIWALIÓW PODRĘCZNIK AKADEMICKI THE ARR

ROBÓTKA H.

OPRACOWANIE I OPIS ARCHIWALIÓW PODRĘCZNIK AKADEMICKI

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w dziale Archiwizacja dokumentacji