Instytucje kultury


Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Zamknięcie roku 2019 w księgach instytucji kultury

Ewa Ostapowicz

W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rachunkowości dotyczące przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania sprawozdań finansowych oraz rozszerzenie kręgu jednostek uprawnionych do stosowania dodatkowych uproszczeń w zakresie ewidencji i leasingu.Zamknięcie roku 2018 w ksi

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Zamknięcie Roku 2019

Księgowania w instytucjach kultury

Ewa Ostapowicz

Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 rok Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w instytucjach kultury P

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Vademecum dyrektora instytucji kultury

Barański Robert

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem instytucją kultury , czyli opisujemy kwestie: ustalania zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury (w tym premii i dodatkowych do wynagrodzeń); współpracy z innymi instytucja

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych

Świderek Izabell

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2014 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2015 r. Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Pawka Nowak Ewa

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w jednostkach pomocy społecznej Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Pomoc społeczna

Księgowania w samorządowych zakładach budżetowych

Monika Kaczurak Kozak

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2015 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2016 roku. Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Fundusze unijne dla instytucji kultury 2019 roku

Peda Marek

Sektory związane z kulturą i twórczością wykazują w trudnej sytuacji gospodarczej stały wzrost. Zapewniając 7 milionów miejsc pracy, są jednym z największych pracodawców europejskich i jednym z najważniejszych podmiotów w gospodarce UE. Dlatego warto korzystać ze środków, które ofe

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego w dziale Finanse publiczne 2019

Skuteczne zarządzanie instytucją kultury

Culepa Michał

Przepisy statutowe mogą przewidywać, że w przypadku braku zastępcy dyrektora, jego czynności będzie wykonywał wyznaczony pracownik. Jednak aby było to możliwe, dyrektor musi sam, jeszcze przed wystąpieniem nieobecności, wyznaczyć pracownika i określić mu zakres obowiązków. W książc

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego w dziale Finanse publiczne 2019

Instytucje kultury Rachunkowość sprawozdawczość gospodarka finansowa kontrola zarządcza

Piotr Wieczorek

Na co dzień różne instytucje kultury: ośrodki kultury, teatry, muzea, biblioteki itp., spotykają się z wieloma problemami z zakresu gospodarki i nansowej, prowadzenia ewidencji rachunkowej, czy też kontroli zarządczej, która jest nowym obowiązkiem instytucji kultury. Wprowadzono ją od 1.1

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019