Jak prowadzić egzekucję


Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy ksi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Postępowanie egzekucyjne

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak Sputowska

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Postępowanie egzekucyjne

Zbieg egzekucji administracyjnych egzekucji administracyjnej i sądowej egzekucji i zabezpieczenia

Tybor Magdalena

Autorka postawiła sobie ambitne zadanie przedstawienia w jednym opracowaniu przesłanek, skutków i sposobów likwidowania zbiegu egzekucji administracyjnych, sądowych oraz – o czym w literaturze pisze się najrzadziej – zbiegu egzekucji i zabezpieczenia. Rozważania rozpoczęła od zidentyfik

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda w dziale Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo

Przygotowanie egzekucji administracyjnej obowiązków pieniężnych

Ostojski Przemysław

Książka z egzekucji administracyjnej, która na podstawie przepisów prawnych i bogatego orzecznictwa sądowego poddaje analizie pozycję i zadania wierzyciela z perspektywy przygotowania egzekucji. Czytelnik dowie się, jakie są procesowe i pozaprocesowe sposoby pozyskiwania informacji oraz jak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo administracyjne 2019

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym

Olszanowski

Książka dla wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, przede wszystkim pracowników organów egzekucyjnych i organów pełniących funkcję wierzyciela administracyjnego oraz potencjalnych zobowiązanych. Zawiera przydatne wzory wniosków, postanowień i innych dokumentów stosowanych n

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Postępowanie egzekucyjne

Egzekucja administracyjna w praktyce Klat-Wertelecka

Lidia K.

Komentarz wyjaśnia podstawowe zagadnienia egzekucji administracyjnej, wątpliwości prawne dotyczące przebiegu postępowania egzekucyjnego, kompetencji podmiotów biorących udział w egzekucji, prawidłowości tytułu wykonawczego, udzielania informacji organom egzekucyjnym, przesłanek przerwani

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo administracyjne 2019

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Tarno Paweł

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, jak również dla przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy świadczą pomoc prawną, w szczególności dla adwokatów i radców prawnych. Autorzy ujęli problematykę egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z punktu widzenia d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Egzamin na doradcę podatkowego 2019

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Radosław Kujawiński

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym i opracowanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Choć cechuje się bardzo dużą skutecznością, jest postrzegana jako niezmiernie uciążliwa. Wynika to ze złożonej problematyki prawnej i obszernego k

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo administracyjne 2019