Jednolity Europejski Dokument Zamowienia


Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Duże Komentarze Becka

Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Mikołaj Kołecki

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzeczni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Agnieszka Szulakowska

Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywniej zamówienia. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób ustal

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Fakturowanie elektroniczne. Prawo zamówień publicznych. Zbiór przepisów. Stan prawny na 23 kwietnia 201

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektron

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez zło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jerzy Pieróg

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

E-Zamówienia publiczne

Gawrońska Baran Andrzela

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilustracje i zrzuty z ekranu z pewnością ułatwią opano

Wydawnictwo: Infor w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Agata Hryc Ląd

Publikacja która przeprowadzi Cię przez cały proces składania oświadczeń i dokumentów w postępowaniu na zupełnie nowych zasadach, spoglądając na problemy możliwie szeroko i wskazując punkty zapalne. Książka w praktyczny sposób przedstawia nową filozofię podejścia do składania oś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019