KKS Komentarz 2019


Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny oraz orzecznictwo. Niniejsza pozycja w sposób

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Violetta Konarska Wrzosek

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Piotr Kardas

Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Kodeks karny skarbowy Komentarz 2019

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks zdyscyplinowany skarbowy w sposób klarowny i prześwitujący pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy wcięcie prawny. Niniej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks posłuszny skarbowy w sposób przejrzysty i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów połączonych z wykładnią kodeksów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy wcięcie prawny. Niniejsza s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Kodeks karny skarbowy Komentarze praktyczne

Wielgolewska Anna

Niniejsze opracowanie stanowi próbę omówienia problematyki materialnej oraz procesowej prawa karnego skarbowego z punktu widzenia praktyków, w związku z czym Czytelnik nie znajdzie w nim bardzo rozbudowanych rozważań teoretycznych. Niektóre zawarte w tym komentarzu poglądy odbiegają od pr

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Kodeks karny skarbowy Komentarz LEX

Piotr Kardas

Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza k.k.s. stosowanych na gruncie prawa karnego skarbow

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

KODEKS KARNY SKARBOWY KOMENTARZ LEX

Leszek Wilk

Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza k.k.s. stosowanych na gruncie prawa karnego skarbow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2019