KKW Komentarz 2019


Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Dąbkiewicz Krzysztof

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, a także p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Jerzy Lachowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Postulski Kazimierz

W komentarzu omówiono kompleksowo najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym w zakresie wykonania orzeczeń karnych, a w szczególności te obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r., dotyczące m.in.: - kar, środków karnych i środków zabezpieczających, których wykonanie ł

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Lachowski Jerzy

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć: - enumeratywne wskazanie skazanych, których kwalifikuje się

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz do nowelizacji 2019

Krzysztof Dąbkiewicz

Zawiera szczegółową interpretację znacząco znowelizowanych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W komentarzu oprócz omówienia zmian wprowadzonych nowelą marcową z 2016 r. przedstawiono zmiany, jakim na przestrzeni lat podlegała t

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Dąbkiewicz Krzysztof

W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także możliwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie ze standardami europejskimi w traktowaniu skazanych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Stefan Lelental

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie poszerzone i wzbogacone o najnowsze poglądy doktryny uwzględnia również omówienie ostatnich zmian, m.in.:- ustawy z 24.5.2013 r., zmiana ma charakter porządkowy, dostosowują

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz 2019

Lachowski Jerzy

Przedmiotem analizy są uregulowania nie tylko obowiązujące – lecz także rozwiązania projektowane, które najprawdopodobniej wejdą w życie w roku 2015. Dzięki temu prezentowane dzieło zbiorowe będzie najbardziej aktualnym komentarzem do KKW na rynku wydawniczym. Podstawowym walorem tego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarze LexisNexis

Dąbkiewicz Krzysztof

Praca zawiera zmiany wprowadzone ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3961), które wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów. W książce wyczer

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019