KPC 2018 Ustawa


kodeks-cywilny-kodeks-postepowania-cywilnego-edycja+sedziowska+2017.jpg

Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska

Edycja Sędziowska

Książka zawiera ustawę Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego z podwójnym stanem prawnym oraz indeks rzeczowy. Seria stanowi doskonałą pomoc dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa cywilnego mater

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks cywilny 2018

kodeks-postepowania-2016-beck-komentarz-marciniak.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 1-366 Tom 1

Piasecki Kazimierz

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–366. Tom I zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: - sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego),

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2018

kodeks-postepowania-2016-beck-komentarz-piasecki.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 366-729 Tom 2

Marciniak Andrzej

Zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.: - środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skarga o st

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2018

kpc+komentarz+tom5+postepowanie+egzekucyjne.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 5 postępowanie egzekucyjne

Ereciński Tadeusz

W części dotyczącej postępowania egzekucyjnego zostały uwzględnione liczne zmiany wynikające z kilkunastu ustaw uchwalonych w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r. Dotyczą one m.in. wniosku o wszczęcie egzekucji, poszukiwaniu majątku dłużnika, złożen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2018

kpc+komentarz+tom4+postepowanie+rozpoznawcze.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 4 Postępowanie rozpoznawcze Postępowanie zabezpieczające

Ereciński Tadeusz

W komentarzu uwzględniono liczne zmiany w prawie procesowym cywilnym, które zostały wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r. W zakresie obejmującym tom IV dotyczą one: wprowadzenia instytucji spisu inwentarza i nowych zasad zabezpieczenia spadku; t

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2018

kodeks-postepowania-cywilnego-803366i.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3

Ereciński Tadeusz

Kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W piątym wydaniu komenta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2018

kodeks-postepowania-cywilnego-812750i.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 1 Postępowanie rozpoznawcze

Ereciński Tadeusz

Kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W tomie 1 uwzględniono

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2018

kpc-kodeks-cywilny-2016-prawo.jpg

KPC Kodeks postępowania cywilnego Beck Stan prawny 1 września 2016 roku

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 września 2016 r., zawiera zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.), 9.10.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) oraz 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.). Seria Kodeks postępowania cywilnego 2016 Beck Twoje Prawo zawiera boldowanie najnowszych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2018

kpc-2016-zielinski-komentarz.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Zieliński Andrzej

Komentarz jako pierwszy na rynku uwzględnia zmiany które wchodzą w życie: 13.1.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1587); 17.4.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) oraz 1.4.2016 r. i 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 218; Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) Kodeks postępowania cywilnego Komentarz w sposób wsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2018

kpc-komentarz-manowska.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Manowska Tom 1/2

Manowska Małgorzata

Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się na co dzień w pracy. Wśród nich są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu P

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2018