KSH Komentarz 2019


Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Zbigniew Jara

Kodeks spółek handlowych. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zap

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks spółek handlowych- Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niekt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Stan prawny: 19 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 912 i poz. 1495), 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 1655). Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 15.08.2018 r. W 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu zamieszczono skorow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski

Stan prawny schematów na 11 września 2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących ustawę oraz schematy do niej. Schematy przedstawiają powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Mateusz Rodzynkiewicz

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i rest

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Łączenie podział i przekształcanie spółek Komentarz

Maciej Kożuchowski

Publikacja ma charakter komentarza praktycznego, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z faktycznym zastosowaniem procedur łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych w codziennym obrocie gospodarczym. Autorzy - przede wszystkim doradcy transakcyjni - korzystając ze sw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Spółki

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Andrzej Kidyba

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między in

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Adam Opalski

Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II B zawiera pogłębione studium:- zgr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019