KSH Komentarz 2019


Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks spółek handlowych- Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niekt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu spółek handlowych zawiera Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 15.08.2018 r. W 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu zamieszczono skoro

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski

Stan prawny schematów na 11 września 2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących ustawę oraz schematy do niej. Schematy przedstawiają powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Mateusz Rodzynkiewicz

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i rest

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Łączenie podział i przekształcanie spółek Komentarz

Maciej Kożuchowski

Publikacja ma charakter komentarza praktycznego, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z faktycznym zastosowaniem procedur łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych w codziennym obrocie gospodarczym. Autorzy - przede wszystkim doradcy transakcyjni - korzystając ze sw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Spółki

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Andrzej Kidyba

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między in

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Tom 2 B

Adam Opalski

Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom II B zawiera pogłębione studium:- zgr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

Andrzej Kidyba

W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także praktycy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta

Justyna Witas

Kodeks spółek handlowych orzecznictwo Aplikanta 2020. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2020 roku. Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta