Kadry i płace 2019


Kadry i płace

Małkowska Danuta

Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS. Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczeg

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace 2019 Oddk

Jacewicz Agnieszka

W ksiązce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:- omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok,-szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,- bogata dokumen

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace 2019 Oddk

Jacewicz Agnieszka

W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, bogata dokument

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Czas pracy 2019

Kadry i płace 2019 Oddk

Jacewicz Agnieszka

W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, bogata dokument

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace 2019 Oddk Małkowska Jacewicz

Małkowska Danuta

Nawiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie za pracę ustalenie, dokumentowanie i rozliczenie. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego. Ochrona stosunku pracy. Roz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace 2019 Oddk

Małkowska Danuta

Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS. Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszcze

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Michał Culepa

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace 2019 Oddk

Jacewicz Agnieszka

Niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy. Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w je

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace ujęcie prawne i praktyczne

Biernacki Michał

Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania działu kadrowo-płacowego to jeden z priorytetów kadry zarządzającej w każdej jednostce gospodarczej zatrudniającej pracowników. Prawidłowa polityka kadrowa, pozbawione błędów rozrachunki z pracownikami i związane z nimi prawidłowe rozliczenia

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Kadry i płace 2019

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019

Michał Culepa

Książka o kadrach i płacach kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządo

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego w dziale Kadry i płace 2019