Kadry i płace 2019 oddk


Kadry-place-2014-ksiazka-oddk.jpg

Kadry i płace 2013 Oddk Małkowska Jacewicz

Małkowska Danuta

Nawiązanie stosunku pracy. Wynagrodzenie za pracę ustalenie, dokumentowanie i rozliczenie. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego. Ochrona stosunku pracy. Roz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2018

kadryiplace2015oddk.jpg

Kadry i płace 2015 Oddk

Małkowska Danuta

Obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS. Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszcze

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2018

kadryplacejednostkisamorzadowe.jpg

Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Michał Culepa

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Kadry i płace 2018

kadry-i-place-2017-oddk.jpg

Kadry i płace 2017 Oddk

Jacewicz Agnieszka

Książka kadrowo-płacowa polecana osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów. Jest to praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedsta

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2018

kadry-i-place-2019-oodk.jpg

Kadry i płace 2018 Oddk

Jacewicz Agnieszka

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to: od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2018

kadry-i-place-2019-oodk.jpg

Kadry i płace 2019 Oddk

Jacewicz Agnieszka

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to: od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2018

kadry-i-place-879168i.jpg

Kadry i płace ujęcie prawne i praktyczne

Biernacki Michał

Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania działu kadrowo-płacowego to jeden z priorytetów kadry zarządzającej w każdej jednostce gospodarczej zatrudniającej pracowników. Prawidłowa polityka kadrowa, pozbawione błędów rozrachunki z pracownikami i związane z nimi prawidłowe rozliczenia

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Kadry i płace 2018

ksiazka-kadry-place-jednostkach-samorzadowych-2017.jpg

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018

Michał Culepa

Książka o kadrach i płacach kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządo

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego w dziale Kadry i płace 2018

kadry-place-2016-oddk.jpg

Kadry i płace 2016 Oddk

Jacewicz Agnieszka

Niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy. Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w je

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2018

kadry-place-instytucje-kultury.jpg

Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej

Woźniczko Karolina

Niniejsza książka to praktyczny poradnik, dzięki któremu pracodawcy będą mogli prowadzić skuteczny proces zarządzania kadrami. Publikacja ta podpowie, jak w sposób zgodny z prawem nawiązać stosunek pracy. Ujęto w niej również w sposób kompleksowy wymagania kwalifikacyjne wobec kandyda

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Pomoc społeczna