Kadry i płace 2020 oddk


Kadry w oświacie 2020

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu 2 części zasady wypowiadania i nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy

Lidia Marciniak

Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy. Autorzy skupiają się na aktualnych problemach, z którymi będą

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Karta nauczyciela 2020

Kadry i płace 2020 Oddk

Kadry i płace 2020 książka ODDK Jacewicz Małkowska

Jacewicz Agnieszka

W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, bogata dokument

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2020

Kadry od A do Z 2011

Kadry od A do Z 2020 Cieślak

Monika Cieślak

Książka kadrowa jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Obejmuje m. in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązyw

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak w dziale Kadry i płace 2020

Płace od A do Z w 2020

Płace od A do Z w 2020 Cieślak Monika HrServices

Cieślak Monika

Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady ob

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak w dziale Kadry i płace 2020

Płace od A do Z w 2020 Cieślak

Płace od A do Z w 2020 Cieślak

Monika Cieślak

Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady ob

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak w dziale Kadry i płace 2020

Płace od A do Z w 2020 roku

Płace od A do Z w 2020 Cieślak

Cieślak Monika

Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady ob

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak w dziale Kadry i płace 2020

Płace od A do Z ćwiczenia

Płace od A do Z ćwiczenia 2020 Cieślak

Cieślak Monika

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń w płacach. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpowiedziami

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak w dziale Kadry i płace 2020

Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2020

Michał Culepa

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Kadry i płace 2020