Kalendarz księgowego budżetu 2019


kalendarz-ksiegowego-budzetu-2018.jpg

Kalendarz księgowego budżetu 2016

Maria Augustowska

Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2018

kalendarz-ksiegowego-budzetu-2018.jpg

Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Maria Augustowska

Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2018

kalendarz-ksiegowego-budzetu-2017.jpg

Kalendarz księgowego budżetu 2017 ODDK

Augustowska Maria

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnych w codziennej pracy księgowego budżetu. Szczegółow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2018

oddk.jpg

Kalendarz księgowego budżetu 2016 ODDK

Augustowska Maria

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnych w codziennej pracy księgowego budżetu. Szczegółow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kalendarz prawnika 2018

info-kalendarz-ksiegowego-budzetu-2016.jpg

infoKALENDARZ księgowego budżetu 2016

Beck

W części merytorycznej infoKalendarza znajdują się pogrupowane informacje dot.:- otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych,- zmiany zasad (polityki) rachunkowości,- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,- odsetek za zwłokę,- odpisów aktualizuj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2018

kalendarz-2014.jpg

Kalendarz księgowego budżetu 2015 ODDK

Augustowska Maria

Przejrzysty z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnych w codziennej pracy księgowego budżetu. Szczegółow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2018

Kalendarz-ksiegowy2015.jpg

Kalendarz księgowego budżetu 2015

Augustowska Maria

Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS, PFRON, ZFŚS itp.). Szereg informacji niezbędnyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2018