Karta szkolenia wstępnego BHP


Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (pakiet 20 egzemplarzy)

Szkolenia BHP

Nowy wzór Karty potwierdzającej odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego, zgodny z rozporządzeniem MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1860), zmienionym rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1099),obowiązujący od dnia 28 czerwca 2019 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny Rączkowski

Bogdan Rączkowski

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studen

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny z licencją zamkniętą

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny ukraińska wersja językowa film na pendrivie

Rączkowski Bogdan

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpo

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne. Instruktaż ogólny – angielska wersja językowa (film na pendrivie)

Rączkowski Bogdan

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpo

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020

Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny (z licencją otwartą)

Szkolenie wstępne instruktaż ogólny film na pendrivie

Rączkowski Bogdan

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpo

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2020