Klasyfikacja środkow trwałych


Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Magdziarz Grzegorz

Księgowi w instytucjach kultury w swojej codziennej pracy spotykają się często z koniecznością zaksięgowania i ujęcia w sprawozdaniu finansowym różnego rodzaju środków niematerialnych i prawnych. Przykładem jest chociażby strona internetowa, bez której żadna instytucja kultury nie mo

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Środki trwałe

Klasyfikacja środków trwałych 2019

Korczyn Aleksander

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 rok. W pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowości, biurach r

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Zubrzycki Janusz

Książka omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują w 2015 roku. W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: - zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Środki trwałe

Amortyzacja środków trwałych 2019

Garbacik Halina

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedstawia zagadnienia związanie z rozliczaniem amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także najczęściej spotykane problemy.Podaje rów

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych w dziale Środki trwałe

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Świderek Izabela

Atutem książki Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych są liczne przykłady, schematy księgowań oraz wzory dokumentów i gotowe szablony instrukcji (w tym m.in. Instrukcja gospodarowania składnikami majątku jednostki budżetowej, dokumentacja inwentaryzac

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Środki trwałe