Klasyfikacja środkow trwałych


klasyfikacja-srodkow-trwalych-2018-oddk.jpg

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Środki trwałe

ksiazka-kst-2016-klasyfikacja-srodkow-trwalych.jpg

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Aleksander Korczyn

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

korczyn-klasyfikacja-srodkow-trwalych-sigma-2017.jpg

Klasyfikacja środków trwałych 2017

Korczyn Aleksander

W pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowości, biurach rachunkowych i organach kontroli. Stan prawn

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

klasyfikacja-srodkow-trwalych-2017-oddk.jpg

Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 z powiązaniami z KŚT 2010 i stawkami amortyzacji

Oddk

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Książka zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej r

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Środki trwałe

korczyn-klasyfikacja-sigma-2013.jpg

Klasyfikacja środków trwałych 2016

Korczyn Aleksander

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 rok. W pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowości, biurach r

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

korczyn-klasyfikacja-sigma-2013.jpg

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami 2015

Korczyn Aleksander

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 rok. W pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowości, biurach r

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

korczyn-klasyfikacja-sigma-2013.jpg

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami

Korczyn

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. W pełni aktualna i przydatna klasyfikacja środków trwałych ze stawkami. Zawiera ponadto roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych, obowiązujące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Niezbędna w księgowości, biurach

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

korczyn-klasyfikacja-sigma-2014.jpg

Klasyfikacja środków trwałych 2014 ze stawkami

Korczyn

Ksiązka skierowana do wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także do innych jednostek organizacyjnych prowadzących ewidencję środków trwałych i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Środki trwałe

klasyfikacja-srodkow-trwalych-2011-oddk.jpg

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2012

Ewa Góra

Książka Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji zawiera Pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622), Obowiązujące stawki amortyzacji przyporządkowane poszczególnym pozycjom klas

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Środki trwałe