Kodeks Pracy 2019 praktyczny komentarz


Kodeks-pracy-Komentarz-Jaskowski-2014-kp.jpg

Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Kazimierz Jaśkowski

Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: związków zawodowych; pracowniczych planów kapitałowych; postaci czynności prawnej (postać papierowa lub e

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks pracy komentarz 2018

Kodeks-Pracy-2019-Praktyczny-komentarz-z-przykladami.jpg

Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Infor

Od 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dokumentację pracowniczą będzie można prowadzić również w formie elektronicznej, a nie wyłącznie – tak jak do tej pory – w formie papierowej. Ponadto skróceniu ulegnie z 50 lat d

Wydawnictwo: Infor w dziale Kodeks pracy komentarz 2018

Kodekspracy2012KomentarzKodeksow.jpg

Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Komentarze Kodeksowe

Praktyczny komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, czas prac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2018

kodekspracykomentarzsobczyk.jpg

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2018

kodeks-pracy-komentarz-761678i.jpg

Kodeks pracy Komentarz Baran

Krzysztof Baran

Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz wprowadzania regulaminów.Komentarz zawiera staranni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks pracy komentarz 2018

Kodekspracy2011Komentarz.jpg

Kodeks pracy Komentarz Florek

Dorota Dzienisiuk

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:- podniesienia progu liczeb

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks pracy komentarz 2018

kodeks-pracy-komentarz-muszalski-do-kodeksu-pracy.jpg

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wojciech Muszalski

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany wchodzące w życie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2018

kodeks+pracy+komentarz+oddk.jpg

Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Żołyński Janusz

Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom zawodowym, a także biurom rachunkowym. Może stanowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kodeks pracy komentarz 2018

ksiazka-kodeks-pracy-komentarz-sobczyk.jpg

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2018

kodeks-pracy-komentarz-oddk-2017.jpg

Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Patulski Andrzej

Wyjątkowy komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykają na wiele dylematów związanych z interpretacją i stosowaniem trudnych przepisów prawa pracy. Co wyróżnia Kom

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kodeks pracy komentarz 2018