Kodeks Pracy 2019 praktyczny komentarz


Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Książka z kodeksu pracy Becka zawiera:Kodeks pracyPaństwowa Inspekcja PracyOrganizacje pracodawcówZwiązki zawodoweMinimalne wynagrodzenie za pracęDni wolne od pracyRozwiązywanie sporów zbiorowychZatrudnienie pracowników tymczasowychZakładowy fundusz świadczeń socjalnychoraz inne akty pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracownicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Kodeks pracy Twoje Prawo

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 września 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) Książka zawiera:Tekst ustawy Kodeks pracyIndeks rzeczowySeria "Twoje Prawo" zawiera:Boldowanie najno

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Kodeks pracy

Teksty Ustaw 2020

Stan prawny na: 1.08.2019 r. W najnowszym 41. wydaniu Kodeksu pracy uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń ali

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Kodeks Pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Infor

Publikacja zawiera najnowsze zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy prezydenta. Nowelizacja ta wprowadza zmiany ułatwiające pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystając

Wydawnictwo: Infor w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2019