Kodeks Wykroczeń 2019 książka


Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Tadeusz Bojarski

W komentarzu do kodeksu wykroczeń wyczerpująco omówiono zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary oraz reguły ich orzekania. Ponadto w opracowaniu znajdują się odniesienia do tych ustaw, których regulacje są kluczowe dla wykładni przepisów części szczególnej Kod

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu wykroczeń na 2019 rok wyd. Beck jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Komentarze Becka

Komentarz do kodeksu wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń 2019

Lech Krzyżanowski

Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks Wykroczeń

Prus Anna

Kodeks wykroczeń – broszura zawierająca najważniejsze ustawy dotyczące prawa wykroczeń. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń

Krzyzanowski Lech

Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany wynikające z uchwalenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zaletą k

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Wolters Kluwer

Publikacja zawiera teksty ustaw – Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi i wyciągami z wybranych aktów zmieniających. Uwzględniono najnowszą zmianę wprowadzoną ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń

Krzyżanowski Lech

Kodeks wykroczeń – broszura zawierająca najważniejsze ustawy dotyczące prawa wykroczeń. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Teksty Ustaw

Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa wykroczeń, w tym m.in. teksty ustaw - Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono skorow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Michlska

Analiza przepisów kodeksu wykroczeń uwzględnia dotychczasowy dorobek nauki i judykatury w dziedzinie prawa wykroczeń. Rozważania obejmują uaktualnione orzecznictwo sądowe oraz najnowszą literaturą ważną dla omawianych instytucji, ułatwiając Czytelnikowi poznawanie prezentowanych rozwią

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019