Kodeks cywilny Komentarz 2019


Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespoł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks cywilny 2019

Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Duże Komentarze Becka

Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykon

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks cywilny 2019

Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Krzysztof Pietrzykowski

W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom;- mieniu;- czynnościom prawnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks cywilny 2019

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Piotr Zakrzewski

Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;- analiza naj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks cywilny 2019

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3

Gudowski Jacek

Kodeks cywilny. Komentarz to kontynuacja publikacji wydawanej od niemal dwudziestu lat. Pierwszy Komentarz ukazał się w 1995 roku. Autorzy Komentarza to zespół znakomitych renomowanych prawników praktyków z dużym doświadczeniem i imponującym dorobkiem zawodowym i naukowym. Część tekstów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Komentarze i opracowania prawne

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

Piotr Zakrzewski

Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami komentarza są uznani prawnicy z najlepszych krajowych o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks cywilny 2019

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3A

Konrad Osajda

Tom III A komentarza zawiera komentarz do następujących zagadnień: przepisy ogólne, wielość dłużników albo wierzycieli, ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wykonani

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Komentarze Prawa Prywatnego

Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna Tom 1

Konrad Osajda

Tom I zawiera komentarz do następujących zagadnień z KC: nadużycie prawa podmiotowego, ciężar dowodu, domniemanie dobrej wiary, osoby fizyczne (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, instytucja zamieszkania, uznanie za zmarłego), osoby prawne (w tym Skarb Państwa – jedyny p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Komentarze Prawa Prywatnego

Kodeks cywilny Komentarz Własność i inne prawa rzeczowe Tom 2

Konrad Osajda

Tom 2 do kodeksu cywilnego zawiera komentarz do wyjątkowo często występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym zagadnień z prawa rzeczowego uregulowanych w KC: prawo własności (treść i wykonywanie, nabycie i utrata własności, a w tym zasiedzenie, współwłasność (zasady zarządu rz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Komentarze Prawa Prywatnego

Kodeks cywilny Komentarz Tom 6 Spadki

Gudowski Jacek

Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym, kontynuującym bogate, sięgające międzywojnia, tradycje polskiej myśli prawniczej. W syntetycznych, ale wyczerpujących omówieniach, podanych prostym, komunikatywnym językiem prawniczym, łączącym bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa, Auto

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo spadkowe 2019