Kodeks karny wykonawczy Komentarz 2019


Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Dąbkiewicz Krzysztof

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przydatna również funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, a także p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Jerzy Lachowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental

Stefan Lelental

Komentarz do kodeksu karnego wykonawczego, uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Postulski Kazimierz

W komentarzu do kodeksu karnego wykonawczego szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych. W komentarzu uwzględniono

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Postulski Kazimierz

W komentarzu omówiono kompleksowo najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym w zakresie wykonania orzeczeń karnych, a w szczególności te obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r., dotyczące m.in.: - kar, środków karnych i środków zabezpieczających, których wykonanie ł

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Lachowski Jerzy

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć: - enumeratywne wskazanie skazanych, których kwalifikuje się

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz do nowelizacji 2019

Krzysztof Dąbkiewicz

Zawiera szczegółową interpretację znacząco znowelizowanych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W komentarzu oprócz omówienia zmian wprowadzonych nowelą marcową z 2016 r. przedstawiono zmiany, jakim na przestrzeni lat podlegała t

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Dąbkiewicz

Dąbkiewicz Krzysztof

W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także możliwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie ze standardami europejskimi w traktowaniu skazanych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski

Postulski Kazimierz

W komentarzu uwzględniono wiele nowych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, głos oraz artykułów poświęconych wykonywaniu orzeczeń karnych, a także ustosunkowano się w sposób jednoznaczny do nowych zagadnień wywołujących różnice stanowisk odnośnie do rozumienia przepis

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Kodeks karny wykonawczy Komentarz 2019

Krzysztof Dąbkiewicz

Wydanie LexisNexis z 2013 roku zawiera wszystkie zmiany, które weszły w życie od ostatniego wydania. Zmianę ustalającą na nowo krąg podmiotów wchodzących w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także mającą fundamentalne znaczenie dla zasad postępow

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019