Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 2020 Wolters Jaśkowska

Małgorzata Jaśkowska

W komentarzu do KPA szczegółowo omówiono procedurę administracyjną, a w szczególności: zasady, strukturę podmiotową i tryb postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz środki zaskarżenia decyzji administracyjnych, w tym nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2020

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser Wierzbowski 2020

Roman Hauser

Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: właściwości organów; wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; postępowania uproszczonego, ugody, decyzji administracyjnej; przepisów szczególnych w sprawach ubezpiecz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2020

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Komentarze Kodeksowe

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem −

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2020

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Wojciech Chróścielewski

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego: jurysdykcyjnego (ogólnego), w sprawach skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2020

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Knysiak Wolters

Hanna Knysiak Sudyka

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok wyd. Wolters zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy komentarza w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim zakresie omawiaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2020

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Artur Mudrecki

Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiają praktyczne aspekty wykładni i stosowania norm Kodeksu postępowania adm

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2020