Kodeks postępowania karnego 2020 ustawa


Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz Beck 2021 analiza zmian wynikających z regulacji COVID-19

Andrzej Sakowicz

Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:przepisów ogól

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale KPK Komentarz 2020

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

KK KPK Kodeks karny Kodeks postępowania karnego 2021 Edycja Prokuratorska

Edycja prokuratorska

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) Kodeks postępowania karnego 12.3.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r. sygnatura: P 22/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 413) 31.3.2020 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny 2020

Kodeks postępowania karnego Twoje prawo

KPK Kodeks postępowania karnego 2021 Twoje

Twoje Prawo

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny, Nowy tekst jednolity, Kodeks postępowania karnego 12.3.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r. sygnatura: P 22/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 413) 31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania karnego 2020

Kodeks postępowania karnego ze schematami

Kodeks postępowania karnego ze schematami 2021 Sychta

Katarzyna Sychta

Schematy do Kodeksu postępowania karnego przygotowane przez dr Katarzynę Sychtę przedstawiają najważniejsze mechanizmy i zależności występujące w polskim procesie karnym oraz powiązania między poszczególnymi unormowaniami. Publikacja zawiera także tekst ustawy – Kodeks postępowania k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania karnego 2020

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck

Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka zawierają:- Kodeks postępowania karnego - Kodeks karny wykonawczy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Opłaty w sprawach karnych - Postępowanie w sprawach nieletnich - Przeciwdziałanie narkomanii - Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania karnego 2020

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące Beck

Teksty Ustaw Becka

Publikacja zawiera:Kodeks postępowania karnegoKodeks karny wykonawczyKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaOpłaty w sprawach karnychPostępowanie w sprawach nieletnichPrzeciwdziałanie narkomaniiAkty wykonawczeKsiążka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adre

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania karnego 2020

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska

Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Edycja prokuratorska 2021

Edycja prokuratorska

Seria Twoje Prawo stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla prokuratorów, ale także dla sędziów, aplikantów, adwokatów, i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Artyku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny 2020

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego przepisy Wolters

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 10.10.2019 r. W 11. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania karnego 2020

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka 3 wydanie z 2021 roku z uszkodzoną okładką

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu postępowania karnego w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Katedry Postępowania Karnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; zainteresowania badawcze z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale KPK Komentarz 2020

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki Tom 1/2

Duże Komentarze

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom prakty

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale KPK Komentarz 2020