Kodeks pracy komentarz 2020


Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Wojciech Muszalski

Kolejne już, 12. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Kazimierz Jaśkowski

Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: związków zawodowych; pracowniczych planów kapitałowych; postaci czynności prawnej (postać papierowa lub e

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracownicz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Kodeks pracy 2019 komentarz do zmian w prawie pracy

Sławomir Paruch

W komentarzu do kodeksu pracy zostały szczegółowo omówione najnowsze zmiany w przepisach prawa pracy i HR, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku oraz mają wejść w życie lub są planowane w 2019 roku. Obok samych zmian zostało również omówionych wiele aspektów praktycznyc

Wydawnictwo: Infor w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Kodeks pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy Prezydenta RP. Znowelizowane przepisy ułatwiają pracownikom realizację uprawnień pracowniczych w zakresie równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z up

Wydawnictwo: Infor w dziale Kodeks pracy komentarz 2019