Kodeks pracy komentarz 2020


Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej chara

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz Baran

Kodeks pracy Komentarz Baran Tom I i II na 2020 rok

Krzysztof Baran

Piąte wydanie komentarza do Kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany ustawy, jakie miały miejsce od czasu ostatniej edycji, w tym dotyczące: zakazu dyskryminacji i zasad równego traktowania w zatrudnieniu, które wprowadzają otwarty katalog kryteriów dyskryminacyjnych i nierównego traktowan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks pracy komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz Lex Baran

Kodeks pracy Komentarz Lex 2020

Krzysztof Wojciech Baran

Komentarz zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. W korzystaniu z komentarza pomoże szczegółowy indeks rzeczowy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks pracy komentarz 2020

Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi plan

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kodeks pracy komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk 2020

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej chara

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski uwzględnia zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. oraz 1.12.2020 roku

Wojciech Muszalski

Kolejne już, 12. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski Wolters

Kazimierz Jaśkowski

Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: związków zawodowych; pracowniczych planów kapitałowych; postaci czynności prawnej (postać papierowa lub e

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks pracy komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski 2020

Wojciech Muszalski

Komentarz zawiera zmiany, które weszły w życie 1 września 2019 r., 7 września 2019 r. oraz zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. oraz 1.12.2020 r. Kolejne już, 12. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Komentarze Kodeksowe

Praktyczny komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę, czas prac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz Florek

Kodeks pracy Komentarz Florek

Dorota Dzienisiuk

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:- podniesienia progu liczeb

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks pracy komentarz 2020