Kodeks pracy tłumaczenie niemieckie


Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy

Joanna Bzdok

Niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy. Tekst tłumaczenia odzwierciedla brzmienie ustawy według stanu na maj 2019. Książka opatrzona jest dodatkowo kilkustronicowym wprowadzeniem w języku polskim i niemieckim, które ułatwia czytelnikowi zrozumienie podstawowe zasad, jakimi rządzi się polskie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2019