Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz


Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Komentarze Kodeksowe

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.: małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków), pokrewieństwa i powinowactwa (pochodzenie dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sąd

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Tom 5

Konrad Osajda

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela oraz przepisy wprowadzające KRO.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Komentarze Prawa Prywatnego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5

Konrad Osajda

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela oraz przepisy wprowadzające KRO. Autorzy przedst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Komentarze praktyczne

Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W komentarzu zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte przez ustawodawcę w latach 2014-2017. Uaktualniono orz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a także orzecznictw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Krystyna Gromek

Wydanie Becka z 2013 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego bazuje na tekście jednolitym z 15.6.2012r. (Dz. U. poz. 788) uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in.: - nowelizacji z 10.6.2012 r. zakazującej stosowania kar cielesnych wobec małoletnich,- nowelizacji z 27.4.2012 r. doty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz do art 61-144

Jędrejek Grzegorz

Pokrewieństwo i powinowactwo zawarte w tytule II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który reguluje pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz stanowi kontynuację publikacji Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616 (Warszawa 2013). W komentarzu zostały przedstawione ta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz Wierciński

Wierciński Jacek

Pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod redakcją naukową prof. UW dra hab. Jacka Wiercińskiego. W gronie Autorów znaleźli się wybitni prawnicy z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, wśród których większość stanowią sędziowie Sądów Apelacyjnych i Okr

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz do art 145-184

Trzuskawska

Przepisy prawa materialnego normujące opiekę i kuratelę zostaną omówione w dziale pierwszym tego komentarza. W dziale drugim zostaną przedstawione - wraz z wybranym komentarzem przepisy prawa procesowego według nas szczególnie związane z rozpoznawaniem spraw z zakresu opieki i kurateli.

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019