Kodeks społek handlowych komentarz 2019


Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Zbigniew Jara

Kodeks spółek handlowych. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zap

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks Spółek Handlowych z komentarzem 2019

Norma

Pozycja zawiera przepisy normujące ustrój spółek handlowych wraz z komentarzem.

Wydawnictwo: Norma w dziale Prawo gospodarcze i handlowe

Kodeks spółek handlowych 2019 Edycja sądowa

Edycja Sądowa

Edycja Sądowa KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. zawiera: - Kodeks spółek handlowych- Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw- Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym- Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym- Ustawa o wydawaniu Monitora Sądow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Źródła prawa Ustawy i kodeksy

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu spółek handlowych zawierają: - Kodeks spółek handlowych - Prawo upadłościowe - Prawo restrukturyzacyjne - Swoboda działalności gospodarczej - Krajowy Rejestr Sądowy - Nieuczciwa konkurencja - Terminy zapłaty - Spółka europejska - Akty wykonawcze Książka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych 2019 Beck

Flisek Aneta

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Źródła prawa Ustawy i kodeksy

Kodeks spółek handlowych 2019 Beck

Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa handlowego. Adr

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo gospodarcze i handlowe

Kodeks spółek handlowych

Kaszok Agnieszka

Na zbiór składają się m.in: Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i inne. Zaletą książki jest jej praktyc

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo gospodarcze i handlowe

Kodeks spółek handlowych

Kaszok Agnieszka

Najnowsza aktualizacja kodeksu spółek handlowych. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie u

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

C.H. Beck

Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Swoboda działalności gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Nieuczciwa konkurencja Terminy zapłaty Spółka europejska Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa handlowego. Adr

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aplikanta 2019

Justyna Witas

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. W orzecznictwie z kodeksu spółek handlowych znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta