Kodeks społek handlowych Komentarz 2019


Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Mateusz Rodzynkiewicz

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i rest

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Andrzej Kidyba

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między in

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

Andrzej Kidyba

W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, a także praktycy.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Jacek Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Zbigniew Jara

Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

Kidyba Andrzej

Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu spółki osobowej zaprezentowano:- zasady jej pows

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Kidyba Andrzej

Szczegółowy komentarz do KSH wszystkich przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono najważniejsze zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Strzępka

Strzępka Janusz

Polecamy Kodeks spółek handlowych Komentarz - najlepszy wybór kupujących. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi: - pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzeni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Zawłocki

Książka stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Komentarz zawiera również b

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019