Kodeks społek handlowych Komentarz


Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba

Kidyba Andrzej

Komentarz stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W 16. wydaniu komentarza do kodeks spółek handlowych uwzględniono zmiany do kodeksu wprowadzone między i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Mateusz Rodzynkiewicz

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek kapitałowo-finansowy, Prawa upadłościowego i rest

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Jacek Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Kidyba Andrzej

Szczegółowy komentarz do KSH wszystkich przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono najważniejsze zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Strzępka

Strzępka Janusz

Polecamy Kodeks spółek handlowych Komentarz - najlepszy wybór kupujących. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi: - pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzeni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Kidyba Andrzej

W komentarzu poza omówieniem przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych przedstawiono przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. W dwunastym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej edycji, wprowadzone m.in.: – ustawą z dnia 23 l

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Zawłocki

Książka stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Komentarz zawiera również b

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Zbigniew Jara

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie, bazujące na tekście jednolitym z 19.4.2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 1030) uwzględnia omówienie wszystkich ostatnich zmian, w tym m.in.: - ustawy z 16.11.2012 r., która uchyli

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych komentarz Tom 2 art 151-300

Szajkowski

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje komentarz do przepisów regulujących tworzenie i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej rozwiązanie i likwidację. Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z wieloletniego, praktycznego doświa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks spółek handlowych 2019