Kodeks społek handlowych ze schematami


Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski

Stan prawny schematów na 11 września 2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących ustawę oraz schematy do niej. Schematy przedstawiają powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski

Teksty ustaw , schematy z kodeksu spółek handlowych zawierają tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących. Uwzględniono m.in. ustawę z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw oraz z dnia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski

Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniający

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019

Kodeks spółek handlowych ze schematami

Łukasz Zamojski

Stan prawny wrzesień 2014 roku. Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazem zmieniających ją aktów prawnych. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy, który umożliwia odnalezienie poszczególnych zagadnień. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułam

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Kodeks spółek handlowych 2019