Komentarz Niewiadomski


Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski

Marek Wierzbowski

W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Kolejne, 10. wydanie Komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) pod redakcją prof. dr hab. Zy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz Lex

Prawo budowlane Komentarz Lex 2021

Marek Wierzbowski

W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Komentarz do prawa budowlanego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień prawa budowlanego uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami. Nowe, 7. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. W sposób

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz

Buliński Kamil

Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifi kacjach, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy uczes

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Duże Komentarze

Komentarz do prawa budowlanego jest przeznaczony nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, rzeczoznawców b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz

Zygmunt Niewiadomski

Prezentowany Komentarz w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką Prawa budowlanego. Stanowi przewodnik po polskim prawie budowlanym i inwestycyjnym. Uwzględnia orzecznictwo i dorobek doktryny, omawia tematykę Prawa budowlan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Prawo budowlane Komentarz Gliniecki

Zygmunt Niewiadomski

Komentarz jest adresowany do sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, rzeczoznawców budowlanych oraz innych uczestników procesu budowlanego, a w szczególno

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo budowlane komentarz 2020

Prawo budowlane Komentarz Beck

Prawo budowlane Komentarz Beck

Zygmunt Niewiadomski

Komplet komentarzy do Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeksu cywilnego – wybrane przepisy z zakresu tematyki prawa budowlanego. Ustawy o własności lokali. Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalne

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2020