Komentarz Zimmerman


Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Pabis Robert

Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego. Opracowanie zawiera zbiór pism, pism procesowych i umów, tworzony na podstawie przepisów ustawy z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych

Skutki układu w postępowaniu upadłościowym

Szuster Łukasz

prawo upadłościowe i naprawcze Beck ch beck monografie prawnicze Opracowanie dotyczy problematyki związanej ze skutkami układu w postępowaniu upadłościowym na gruncie ustawy z 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Przeprowadzona w pracy analiza nad skutkami układu ma duże znacze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Różne

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Witosz

Aleksander Jerzy Witosz

Komentarz przygotowany przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziowie, syndycy, nadzorcy sądowi albo dyplomowani ksi

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2019

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz Zimmerman

Zimmerman Piotr

Powyższe opracowanie Zimmermana zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Autor-praktyk, bazując na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu prawa upadłościowego, udziela praktycznych wskazówek pomocnych zarówno osobom zawodowo zajmującym się stosowaniem p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2019

Prawo upadłościowe i naprawcze komentarz Gurgul

Stanisław Gurgul

Zawiera obszerne porównanie do uprzednio obowiązującej w tym zakresie regulacji wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych poglądów doktryny. Komentarz jest adresowany przede wszystkim do sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne