Komentarz do Prawa wodnego


Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Izabela Dutkowiak

Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej. Udziela wartościowych wskazówek związanyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Krzysztof Filipek

Książka z nowego prawa wodnego zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze do zmian wprowadzanych przez ustawę z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, rzutujących na działalność samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W szczególności omówiono regulacje dotyczące struk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Pozostałe działy prawa

Nowe prawo wodne z uzasadnieniem rządowym

Praca zbiorowa

Prezentujemy Państwu pierwszą na rynku publikację zawierającą ostateczny tekst właśnie uchwalonej nowej ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem rządowym. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą w jaki sposób najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalno

Wydawnictwo: Infor w dziale Pozostałe działy prawa

Nowe Prawo Wodne Przewodnik po zmianach przepisów

Infor

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą w jaki sposób najszy

Wydawnictwo: Infor w dziale Pozostałe działy prawa

Nowe Prawo wodne

Ewa Piętowska

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma by

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Pozostałe działy prawa

Prawo wodne Komentarz

Kałużny Mirosław

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego. W drugim wydaniu autor zwraca szczególną uwagę na nowelizacje, które zostały uchwalone

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Książki o prawie

Prawo wodne komentarz Rakoczy

Bartosz Rakoczy

Adresatami komentarza są notariusze, adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, a także pracownicy urzędów państwowych i samorządowych zajmujący się gospodarowaniem wodami, budownictwem wodnym i ochroną środowiska. Komentarz zawiera szczegółową i obszerną analizę przepisów ustawy Prawo w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

PRAWO WODNE KOMENTARZ

RAKOCZY B.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Różne

Prawo wodne Komentarze Praktyczne LexisNexis

Kałużny Mirosław

Komentowana ustawa – Prawo wodne jako istotny akt normatywny w dziedzinie rozwoju społecznego, powiązany z wieloma przepisami prawa gospodarczo-administracyjnego, pełni ważną funkcję w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Zawarte w niej regulacje dotyczące korzystania z wód i ich o

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo administracyjne 2019

PRAWO WODNE KOMENTARZ

KAŁUŻNY M.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne