Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Komentarze Kodeksowe

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem −

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Hanna Knysiak Sudyka

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego na 2019 rok wyd. Wolters zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy komentarza w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, w szerokim zakresie omawiaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Artur Mudrecki

Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiają praktyczne aspekty wykładni i stosowania norm Kodeksu postępowania adm

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Małgorzata Jaśkowska

W komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego wydawnictwa Wolters omówiono przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i kwestie m.in.: wydawania zaświadczeń, kosztów postępowania administracyjnego oraz postępowania w sprawie skarg i wniosków. Pu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Jest to piąte wydanie Komentarza do kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnione i poprawione, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Admin

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze Becka

Robert Kędziora

Komentarz do ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa dr Roberta Kędziory jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwalającą zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką postępowania administracyjneg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Roman Hauser

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją specjalisty w zakresie prawa administracyjnego Romana Hausera stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to drugie wydanie Komentarza, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Piotr Przybysz

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz pracownikom administracji publicznej i osobom załatwiającym sprawy w urzędach. Od 1 cz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Krzysztof Wąsowski

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Jaśkowska Małgorzata

W komentarzu omówiono w sposób kompleksowy przebieg postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz m.in.: kwestie wydawania zaświadczeń, koszty postępowania administracyjnego oraz postępowanie w sprawie skarg i wniosków. Komentarz zawiera przybliżenie zasad dot

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks postępowania administracyjnego 2019