Komentarz do kodeku wykroczeń


Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Tadeusz Bojarski

W komentarzu do kodeksu wykroczeń wyczerpująco omówiono zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary oraz reguły ich orzekania. Ponadto w opracowaniu znajdują się odniesienia do tych ustaw, których regulacje są kluczowe dla wykładni przepisów części szczególnej Kod

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu wykroczeń na 2019 rok wyd. Beck jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Komentarze Becka

Komentarz do kodeksu wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Michlska

Analiza przepisów kodeksu wykroczeń uwzględnia dotychczasowy dorobek nauki i judykatury w dziedzinie prawa wykroczeń. Rozważania obejmują uaktualnione orzecznictwo sądowe oraz najnowszą literaturą ważną dla omawianych instytucji, ułatwiając Czytelnikowi poznawanie prezentowanych rozwią

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Komentarze LEX Grzegorczyk

Jankowski

W książce przedstawiono zmiany wynikające z projektu nowelizacji, zwanej nowelą do Kodeksu postępowania karnego, obejmującej zmiany w Kodeksie wykroczeń, która jest już przedmiotem prac sejmowych. W komentarzu uwzględniono przepisy ustaw szczególnych oraz przepisy Kodeksu karnego i Kodeks

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Kodeks wykroczeń Komentarze Bojarski Radecki

Radecki Wojciech

Książka stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego, doktorantów, studentów i aplikantów zawodów prawniczych. Aktualne wydanie komentarza wzbogacono o najnowsze orzecznictwo oraz dorobe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019