Komentarz do planu 2019


komentarz-plan-kont-augustowska-2014.jpg

Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 wrześn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2018

ksiazka-komentarz-plan-kont-augustowska-2017.jpg

Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalają

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2018

ksiazka-komentarz-plan-kont-augustowska-2017.jpg

Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komenta

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2018

komentarz-plan-kont-augustowska-2016.jpg

Komentarz do planu kont Augustowska Rup

Augustowska Maria

Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej uwzględnia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku! Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2018

komentarz-plan-kont-augustowska-2014.jpg

Komentarz do planu kont

Augustowska Maria

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w spraw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Plan kont 2018

komentarz-do-planu-kont-2012-oddk.jpg

Komentarz do planu kont 2012

Augustowska Maria

Nowe zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych obowiązujące od 15 lutego 2012 roku. Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Plan kont 2018

komentarz-do-planu-kont-2012-augustowska.jpg

Komentarz do planu kont 2013

Augustowska Maria

Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek b

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Plan kont 2018