Komentarz do planu 2020


Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Augustowska Maria

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w spraw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2020

Komentarz do planu kont Augustowska Rup

Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2020

Augustowska Maria

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w spraw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2020

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria

Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komenta

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2020

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska ODDK

Augustowska Maria

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalają

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2020

Komentarz do planu kont

Komentarz do planu kont 2020

Augustowska Maria

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w spraw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Plan kont 2020

Komentarz do planu kont 2020

Komentarz do planu kont ODDK 2020

Augustowska Maria

Nowe zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych obowiązujące od 15 lutego 2012 roku. Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Plan kont 2020

Komentarz do planu kont 2020

Komentarz do planu kont 2020

Augustowska Maria

Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek b

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Plan kont 2020