Komentarz do prawa upadłościowego


Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Piotr Zimmerman

Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Rafał Adamus

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;- zasadą d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2019

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Hrycaj Anna

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do uje

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2019

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Gurgul Stanisław

Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o postępow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe 2019 Beck

Flisek Aneta

Stan prawny: 1 lutego 2017 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.3.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) w podwójnym stanie prawnym. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz

Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2019

Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

Komentarze Becka

Komentarz do upadłości konsumenckiej stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z 28.7.2005 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo konsumenckie

Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Robert Pabis

Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.Książka Pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego składa się z dw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Wzory pism procesowych

Prawo upadłościowe

C.H. Beck

Stan prawny: 1 września 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe Komentarz

Janda Paweł

W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, w jaki sposób i dłużnika. W czę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2019