Komentarz rachunkowość 2020


Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

omentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i jud

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo podatkowe 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

omentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i jud

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz

Joanna Salachna

Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy – cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni członkowie Kolegium RIO, komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omawiają i a

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne

Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Ewa Walińska

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona została również nowelizacja ustawy wchodzą

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości Komentarz

Komentarze podatkowe

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis

Teresa Cebrowska

W Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte s

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz 2019

Wallińska Ewa

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji. Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglame

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Wallińska Ewa

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji. Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglame

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019