Komentarze do kodeksu karnego 2019


Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Magdalena Budyn Kulik

W komentarzu do kodeksu karnego na 2019 rok czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów Kodeksu karnego. Omawiane kwestie zostały opatrzone własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz po

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny komentarz 2019

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami odpowiedzialności ka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny komentarz 2019

Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Violetta Konarska Wrzosek

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny komentarz 2019

Kodeks karny Komentarz Stefański

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny komentarz 2019

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak

Krzysztof Wiak

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami odpowiedzialności ka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny komentarz 2019

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Marek Mozgawa

W komentarzu do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sąd

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny komentarz 2019

Kodeks karny Komentarz Filar

Filar Marian

Komentarz z kodeksu karnego jest skierowany zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych jak i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Publikacja ta będzie wartościową pozycją dla pracowników naukowych w dziedzinie prawa karnego, a ze względu na

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny komentarz 2019

Kodeks karny Komentarz Stefański

Stefański Ryszard

Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny komentarz 2019

Kodeks karny Komentarz Mozgawa

Mozgawa Marek

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów kodeksu karnego z uwzględnieniem poglądów doktryny prawa karnego i orzecznictwa. Siódme wydanie komentarza przedstawia wszystkie nowelizacje kodeksu karnego od czasu ukazania się poprzedniego wydania, a w szczególności ostatnie, bardzo is

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny komentarz 2019

Kodeks karny Komentarz Bojarski

Bojarski Tadeusz

W siódmym wydaniu komentarza do kodeksu karnego autorzy omówili w szczególności zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, wiele dotychczasowych w istotny sposób zmod

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny komentarz 2019