Konsolidacja Sprawozdań Finansowych


Konsolidacja sprawozdań finansowych

Raciński Artur

Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, - koncentracja n

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Sprawozdanie finansowe

Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Więcław Wojciech

Publikacja naświetla tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek dodatkowo ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Ignatowski Tom 1 Podstawy konsolidacji Regulacje polskie

Radosław Ignatowski

Całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym w odniesieniu do obowiązujących w Polsce przepisów. Praca zawiera kilkadziesiąt różnych przypadków, od stosunkowo prostych do bardziej skomplikowanych, wydzielonych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczenie połączeń w świetle MSSF/MSR

Wojciech Więcław

Celem publikacji jest przedstawienie tematyki związanej z rozliczeniem połączeń spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo omówi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną Poradnik praktyczny

Tomasz Kalwat

Opracowanie stanowi praktyczny poradnik, który w sposób jasny i przystępny przedstawia najbardziej skomplikowane zagadnienia sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych. Liczne przykłady ułatwiają zrozumienie i pozwalają właściwie ocenić ryzyko w procesie podejmowania decyzji przez inw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Finanse