Konsolidacja sprawozdań finansowych MSSF


Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Anna Gierusz

Wyjątkowa książka na temat sprawozdań finansowych, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Książka Konsolidacja sprawozdań finansowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Anna Gierusz

Książka, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Łącząc w sobie szerokie spektrum zagadnień – od podstawowych definicji do kwestii ba

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Raciński Artur

Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych: - zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, - koncentracja n

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Sprawozdanie finansowe

Konsolidacja sprawozdań finansowych + Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych

Anna Bernaziuk

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawy i kodeksy

Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Teksty Ustaw

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Konsolidacja sprawozdań finansowych + Egzamin na biegłego rewidenta

Komentarze podatkowe

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Egzamin na biegłego rewidenta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawy i kodeksy

Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości Komentarz

Komentarze podatkowe

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Konsolidacja sprawozdań finansowych Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Więcław Wojciech

Publikacja prezentuje tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek również ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH TOM 2 REGULACJE MSSF

Radosław Ignatowski

Obszerne, całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja powstała jako wynik wieloletnich, bogatych doświadczeń zawodowych autora w tej dziedzinie. Składają się na nią trzy części: cześć pierwsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Ignatowski Tom 1 Podstawy konsolidacji Regulacje polskie

Radosław Ignatowski

Całościowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym w odniesieniu do obowiązujących w Polsce przepisów. Praca zawiera kilkadziesiąt różnych przypadków, od stosunkowo prostych do bardziej skomplikowanych, wydzielonych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość