Kontrola Skarbowa Komentarz 2020


Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno skarbowa w praktyce

Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno skarbowa w praktyce

Beata Hudziak

Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia związane z przebiegiem czynności sprawdzających, kontrolą podatkową oraz kontrolą celno-skarbową. W publikacji m.in.:- rodzaje kontroli prowadzonych przez organy podatkowe,- cel przeprowadzania czynności sprawdzają

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kodeks karny skarbowy 2020

Kontrola celno skarbowa Komentarz

Kontrola celno skarbowa Komentarz Różycki

Karol Różycki

Komentarz do kontroli celno-skarbowej jest pierwszą na rynku publikacją, która szczegółowo i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje ustawowe oraz wykonawcze dotyczące procedury kontroli celno-skarbowej. Celem komentarza nie jest omawianie zasad postępowania podatkowego i kontroli podatkowej,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo celne 2020

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Lewandowski Roman

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W opracowaniu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kontrola finansowa Audyt

Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wojciech Federczyk

Publikacja jest podsumowaniem konferencji naukowej, która odbyła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w dniu 26 listopada 2015 r. Omawia problem wyznaczenia granicy między kontrolą konstytucyjności prawa a stosowaniem prawa przez najwyższe organy władzy sądowniczej - Trybunał Konstyt

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Historia i prawo konstytucyjne

Zmiana i kontrola

Zmiana i kontrola

Buczkowski Konrad

Profesor Anna Kossowska jest postacią nauki socjologii i prawa, a przede wszystkim polskiej kryminologii. Świadczy o tym taka właśnie tematyczna różnorodność tekstów zamieszczonych w książce Jej poświęconej. Takie jest też moje postrzeganie dorobku Pani Profesor. W dzisiejszym świecie

Wydawnictwo: Scholar w dziale Socjologia Społeczeństwo

Kontrola PIP w 2020 r prawa i obowiązki

Kontrola PIP w 2020 r - prawa i obowiązki

Katarzyna Czajkowska Matosiuk

Każdy pracodawca może zostać skontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy pod względem legalności i prawidłowości zatrudniania pracowników. Co więcej, od 1 stycznia 2017 r. kontrole mogą dotyczyć także wypłacania zleceniobiorcom i osobom świadczącym usługi wynagrodzenia w wysoko

Wydawnictwo: Infor w dziale Prawo pracy

Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski

Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski

Kowalewska Ewa

W książce Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski przedstawiono analizę tych przepisów prawnych, które wyznaczają szczególną pozycję Narodowego Banku Polskiego w sferze obrotu dewizowego. Publikacja zawiera: - kompleksowe ujęcie zagadnień, wiążących się z wykonywaniem

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Prawo finansowe Bankowe Dewizowe Budżetowe

Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej

Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej

Kuciński Jerzy

Książka ukazuje się w roku dwudziestej rocznicy uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., chociaż nie była zamierzona i pomyślana jako praca rocznicowa. Może natomiast być uznana za pewnego rodzaju głos autora w sprawach oceny potrzeby ewentu

Wydawnictwo: Elipsa Dom Wydawniczy w dziale Prawo konstytucyjne państwowe

Kontrola podatników nowe procedury

Kontrola podatników nowe procedury

Adam Mariański

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administrac

Wydawnictwo: Infor w dziale Podatki 2020

Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego

Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego

Marcin Łoboda

Pierwsza publikacja opisującą kompleksowo zagadnienie kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w nowym stanie prawnym, tj. po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Opisano w niej aktualną strukturę organizacyjną oraz cały proces tej kontroli od gromadzenia da

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo podatkowe