Kontrola podatkowa Komentarz


kontrola-podatkowa-celno-skarbowa.jpg

Czynności sprawdzające kontrola podatkowa kontrola celno skarbowa w praktyce

Beata Hudziak

Autorka, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, omawia zagadnienia związane z przebiegiem czynności sprawdzających, kontrolą podatkową oraz kontrolą celno-skarbową. W publikacji m.in.:- rodzaje kontroli prowadzonych przez organy podatkowe,- cel przeprowadzania czynności sprawdzają

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Leksykon VAT 2018

kontrola-podatkowa-ksiazka.jpg

Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Podatki w praktyce

W komentarzu do kontroli podatkowej omówiono zagadnienia związane z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka została wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów adm

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Podatki 2018

e-kontrola-podatkowa-i-914446i.jpg

E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

Bartosiewicz Adam

Mało precyzyjne przepisy oraz niedopracowane struktury jednolitych plików kontrolnych wzbudzają sporo wątpliwości dotyczących rodzaju danych oraz sposobu ich prezentacji. Autorzy przybliżają podatnikom te kwestie w oparciu o regulacje prawne i wytyczne przedstawiane przez Ministerstwo Finans

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Pkpir

ucieczka-przed-podatkami-937682i.jpg

Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa

Kuzińska Hanna

Unikanie podatków, luka podatkowa w VAT, ceny transferowe, oszustwa akcyzowe czy pozorne transakcje – to gorące tematy z pierwszych stron gazet. Zarazem ucieczka przed podatkami w Polsce nie wynika z akceptacji dla oszustw podatkowych, co potwierdzają badania CBOS-u. Spore jest natomiast przyzw

Wydawnictwo: Poltext w dziale Prawo podatkowe

Kontrola-podatkowa-skarbowa-celna.jpg

Kontrola podatkowa skarbowa i celna Wyzwania teorii i praktyki

Nowak

Książka dla doradców podatkowych, radców prawnych, agentów celnych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty, których może dotyczyć kontrola organów podatkowych, skarbowych i celnych. Zainteresuje również pracowników administracji podatkowej, skarbowej i celn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2018

Kontrolapodatkowafirmy.jpg

Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Dariusz Zalewski

W książce opisano i uporządkowano wykładnię przepisów podatkowych dotyczących kontroli przedsiębiorców z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków organów i praw podatników zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Autorzy opierając się na swoim doświadczeniu i prakty

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo podatkowe 2018

Postepowaniepodatkowe2011.jpg

Postępowanie podatkowe Kontrola podatkowa

Mieczysław Staniszewski

Celem opracowania mającego charakter zarówno poradnika dla praktyków, jak i podrecznika dla studentów jest przybliżenie zawiłych kwestii dotyczących postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, a także przedstawienie środków prawnych pozwalających zrealizować prawa i obowiązki wy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo finansowe 2018