Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji


Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji Nowe regulacje prawne od 20 lutego 2021 roku

Łukasz Sadkowski

Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy nowe regulacje prawne związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji, wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553 ze zm.), k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne

Jacek Gołaczyński

Książka dla komorników sądowych, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów stanowi kompleksowe opracowanie tematyki postępowania egzekucyjnego oraz nowych ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. W książce omówiono zagadnienia dotyczące:- kosztów postę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Komornik sądowy

Procedury w podatkach lokalnych

Podatki lokalne wymiar pobór egzekucja

Marcin Binaś

Celem publikacji jest nie tylko przybliżenie podstawowych kwestii związanych z procedurami jakie charakteryzują podatki i opłaty lokalne, w szczególności ich naliczenie, pobór i egzekucja. Kluczowa wartość prezentowanej publikacji to zestaw najważniejszych zmian prawnych jakie maja wpływ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2020

Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego Komentarz

Marzena Świeczkowska Wójcikowska

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Komornik sądowy

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy ksi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Postępowanie egzekucyjne

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych wzory podstawowych dokumentów z komentarzem

Zofia Wojdylak Sputowska

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak:- e

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Postępowanie egzekucyjne