Koszty sądowe


Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Kinga Flaga Gieruszyńska

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks postępowania cywilnego 2019

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Przemysław Feliga

Komentarz stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków, sędziów sądów powszechnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problemów związanych z interpretacją przepisów komentowane

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Postępowanie egzekucyjne

Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Błystak

Podstawowym założeniem dla tej publikacji jest opisanie przez praktyków dla praktyków instytucji kosztów postępowania sądowoadministracyjnego z punktu widzenia prawa procesowego, ustrojowego i materialnego, w tym prawa podatkowego. Celem autorów jest ułatwienie stronom i uczestnikom tego po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Postępowanie administracyjne 2019

Orzekanie o kosztach procesu cywilnego

Mendrek

Autorka swobodnie porusza się pośród analizowanych zagadnień, a dotyczy to zarówno ich strony teoretycznoprawnej, jak i praktycznej. W pracy zgromadzonych zostało wiele oryginalnych poglądów Autorki, zawsze konfrontowanych z wcześniejszymi wypowiedziami przedstawicieli doktryny i judykatami

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda w dziale Komornik sądowy

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Gonera Katarzyna

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła istotne zmiany w systemie kosztów sądowych, zwłaszcza co do wysokości i sposobu uiszczania opłat. Od początku obowiązywania wzbudziła wiele kontrowersji, które zaowocowały licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższ

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Postępowanie cywilne 2019