Koszty uzyskania przychodu


Koszty uzyskania przychodów w CIT

Jarosław Ziółkowski

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jednym z najważniejszych, a zarazem budzącym wiele wątpliwości, aspektem rozliczeń podatku CIT.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Podatek dochodowy komentarz 2019

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

Mariusz Pogoński

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najistotniejszych kwestii dla prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.Niniejsze, 2 wydani

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Podatki 2019

Koszty uzyskania przychodów 2019 w podatkach dochodowych

Kubacki

Książka, dzięki której z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących w praktyce. Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej działalności zostały omówione w sposób klarowny, przy użyciu przykładów, a także poparte sto

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Leksykon VAT 2019

Koszty uzyskania przychodów 2019 w podatkach dochodowych

Ryszard Kubacki

W Leksykonie obszernie omówione są m.in. praktyczne skutki regulacji art. 15b updop i art. 24b updof, na podstawie których podatnik zobowiązany jest korygować koszty uzyskania przychodów w przypadku zwłoki z opłacaniem ciążących na nim zobowiązań. Książka przeznaczona jest zarówno dl

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Leksykon VAT 2019

Koszty uzyskania przychodów 2019 w podatkach dochodowych

Ryszard Kubacki

Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej działalności zostały omówione w sposób klarowny, przy użyciu przykładów, a także poparte stosownymi i najnowszymi orzeczeniami polskich sądów administracyjnych, jak i interpretacjami przepisów prawa podatko

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Leksykon VAT 2019

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH 2019

KUBACKI R.

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Leksykon VAT 2019

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2019

Ryszard Kubacki

Koszty uzyskania przychodów 2012 po nowemu. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów wynikających z praktyki stosowania przepisów o podatkach dochodowych. Wiele zagadnień zostało zaprezentowanych jako przejrzyste przykłady. W publikacji w szerokim zakresie odwołano

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Leksykon VAT 2019

Koszty uzyskania przychodów

Kubacki Ryszard

Koszty uzyskania przychodów 2011 po nowemu. Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów wynikających z praktyki stosowania przepisów o podatkach dochodowych. Wiele zagadnień zostało zaprezentowanych jako przejrzyste przykłady. W publikacji Koszty uzyskania przychodów

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Leksykon VAT 2019