Krajowe Standardy Rachunkowości


ksiazka-ksr-z-komentarzem-oddk.jpg

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują propozycje rozwiąza

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

standardy-rachunkowosci-krajowe.jpg

Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości

Dadacz

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – kompletny zbiór przepisów polskiego prawa bilansowego opatrzony słowem wstępnym przez Panią Joannę Dadacz Przewodniczącą Komitetu Standardów Rachunkowości. W publikacji: najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości: KSR

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

infor-krajowe-standardy-rachunkowosc.jpg

Krajowe Standardy Rachunkowości

Publikacja zawiera wszystkie dotychczas wydane krajowe standardy rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Szczegółowe wyjaśnienia wybranych zagadnień z zakresu rachunkowości oraz zawarte w nich przykłady ułatwiają rozwiązanie wielu problemów przede wszystkim w

Wydawnictwo: INFOR PL S.A. w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość

KrajoweStandardyustawa.jpg

Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości

Dadacz Joanna

Kompletny zbiór przepisów polskiego prawa bilansowego. W książce najnowsze, pełne wersje wszystkich Krajowych Standardów Rachunkowości: KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” KSR nr 2 „Podatek dochodowy” KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” KSR nr 4 „Utrata warto

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Sprawozdawczość i rachunkowość