Kryminalistyka Hołyst


Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Studia Prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. W książce

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka Hołyst Brunon

Hołyst Brunon

Podręcznik do kryminalistyki został w znaczący sposób zaktualizowany i uzupełniony. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotycząc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka w mediach

Stojer Polańska Joanna

zanowni Czytelnicy! Jestem kryminalistykiem i pasjonuje mnie świat śladów kryminalistycznych. A że śladem może być praktycznie wszystko, na brak przedmiotu badań trudno mi narzekać. Sam proces badania śladów został zaś w ciągu ostatnich kilku bardzo intensywnie spopularyzowany poprzez

Wydawnictwo: Silva Rerum w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka Zarys wykładu

Hanausek Tadeusz

Wydanie zaktualizowane - czerwona okładka Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy problemów badawczych ni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka zarys systemu

Kasprzak

Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, jak i na studiach z zakresu bezpieczeństwa. W stosunku do poprz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Kryminalistyka

Bezpieczeństwo policja kryminalistyka W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce

U progu rewolucyjnej zmiany polskiej procedury karnej autorzy książki – naukowcy i praktycy – prezentują, jak ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnym świecie jest współpraca policji, wymiaru sprawiedliwości, nauki i biegłych. Eksperci policyjnych laboratoriów kryminalis

Wydawnictwo: UJ - Uniwersytet Jagielloński w dziale Książki o prawie

Kryminalistyka Przewodnik Wilk

Wilk Dariusz

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i ma pomóc w usystematyzowaniu wiedzy do egzaminu z kryminalistyki i prawa dowodowego. Może także stanowić źródło wiedzy dla aplikantów oraz praktyków kryminalistyki, ponieważ wszystkie zagadnienia, a w szczegó

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Kryminalistyka

Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji

Kegel Zdzisław

Uczestnicy przedstawiciele środowisk akademickich, aliści również pracownicy administracji publicznej (policji, straży miejskiej, urzędów celnych) skupili się na pokazaniu zastosowania kryminalistyki i nauk pokrewnych nie tylko w procesie dowodzenia przestępstw i zapobiegania im. Przedstaw

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka w Rosji i Polsce Wybór tekstów z kryminalistyki do tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski

Bobińska Hanna

W Kryminalistyce w Rosji i Polsce wykorzystano teksty zawierające współczesną leksykę i składnię. Dużym plusem jest ich odpowiedni wybór: będąc źródłem słownictwa specjalistycznego, dają równocześnie uczącemu się wiedzę z historii i praktyki kryminalistyki dodatkowo dziedzin j

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w dziale Kryminalistyka

Kryminalistyka Studia prawnicze

Widacki Jan

Prawnik-praktyk powinien dysponować takim zasobem wiedzy kryminalistycznej, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia czynności procesowych (takich jak przesłuchanie, okazanie, eksperyment czy konfrontacja), do współdziałania z biegłymi różnych specjalności. To ostatnie polega na prawidł

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kryminalistyka