Książka świadczenia rodzinne


Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce

Piotr Mrozek

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiąz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2019

Świadczenia rodzinne i świadczenie 500+

Magdalena Ługiewicz

Praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz przyznawanego od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego 500,, wraz z wzorami dokumentów. W publikacji m.in.:- charakterystyka świadczeń rodzinnych, dodatków oraz świa

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2019

Świadczenia rodzinne 500+ i Za życiem procedura postępowania wzory dokumentów praktyczny komentarz

Magdalena Ługiewicz

Polecamy praktyczny komentarz do przepisów proceduralnych mających zastosowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500, oraz przyznawanego od 1 stycznia 2017 r. świadczenia „Za życiem”, wraz z wzorami dokumentów. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świ

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Finanse publiczne 2019

Świadczenia rodzinne procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce

Mrozek Piotr

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla organów państwowych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W okresie ostatnich kilku lat przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały licznym i nierzadko bardzo diametralnym zmianom, co spowodowało liczne t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kadry i płace 2019

Karta Dużej Rodziny Świadczenia rodzinne

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej pozostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są na rzecz pracowników socjalnych także pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą wyszukać rozwiązania w kontrowersyjnych nie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kadry i płace 2019

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne Beck

Flisek Aneta

Stan prawny 01.09.2015 rok. Publikacja obejmuje zmiany do Dz.U. z 2015 r. poz. 1198. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, b

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kadry i płace 2019

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2019

Kawecka Anna

W książce kompleksowo omówiono zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które wejdą w życie na początku 2016 r. oraz tych, które obowiązują już od września 2015 r. Są one bardzo znaczące, gdyż przynoszą wiele nowych obowiązków dla pracowników jednostek pomocy społecznej. W s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kadry i płace 2019

Świadczenia rodzinne Januszewska

Mazurkiewicz

W pierwszej publikacji z tej serii w praktyczny i wyczerpujący sposób omówiono kwestie związane z ustalaniem prawa i przyznawaniem zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przybliżono również

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kadry i płace 2019

Świadczenia rodzinne procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce

Mrozek Piotr

Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów. Publikacja stanowi praktyczną pomoc w codziennej pracy zwią

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kadry i płace 2019

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne 2019 Twoje Prawo

Flisek Aneta

Stan prawny 01.01.2014 rok. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Pomoc społeczna