Mediacja


porozumienie-bez-przemocy-494195i.jpg

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W MEDIACJACH

Larsson Liv

Przedmiotem rozważań podjętych przez Liv Larsson są trudności, jakie możemy napotkać podczas prowadzenia mediacji. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób radzić sobie z konfliktami we współczesnym świecie, w którym ukrywa się problemy, albo rozwiązuje je przy uży

Wydawnictwo: Czarna Owca w dziale Osobowość Samorealizacja Kariera

mediacja-w-postepowaniu-832767i.jpg

Mediacja w postępowaniu cywilnym

Antolak Szymanski Katarzyna

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo

mediacja-842183i.jpg

Mediacja Teoria, normy, praktyka

Araszkiewicz Michał

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków uczestniczących w kierowaniu stron na mediacje oraz osób prowadzących mediacje. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla socjologów, dogmatyków, teoretyków i filozofów prawa zajmujących się omawianą problematyką. Prezentowana publ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Książki o prawie

mediacjagospodarczapieckowski.jpg

Mediacja gospodarcza Pieckowski

Pieckowski

Książka przeznaczona jest dla praktyków gospodarczych, przedsiębiorców, doradców prawnych, ale także dla mediatorów i sędziów państwowych orzekających w sprawach gospodarczych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Różne

mediacja-rodzinna-praktyczny-poradnik-9788379306930.jpg

Mediacja rodzinna Praktyczny poradnik

Kaźmierczak Monika

Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osób podejmujących się roli mediatora rodzinnego - zarówno zawodowo, jak i społecznie. Autorzy analizują wieloaspektowo przebieg postępowania mediacyjnego - od momentu skierowania mediacji przez organy wymiaru sprawiedliwości lub złożenia wniosk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Literatura

Mediacja-sadowa-Zarys-wykladu.jpg

Mediacja sądowa i pozasądowa zarys wykładu

Kalisz

Książka jest opracowaniem zagadnień z zakresu teorii i praktyki mediacji w polskich i europejskich realiach prawnych. Stanowi cenną pomoc w przygotowaniu do rozwiązywania konfliktów oraz prowadzeniu mediacji w różnych dziedzinach, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Książki o prawie

Mediacja-postepowaniu-administracyjnym.jpg

Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowadministracyjnym

Federczyk Wojciech

Książka dla sędziów sądów administracyjnych, urzędników administracji publicznej, adwokatów i radców prawnych, a także przedstawicieli środowisk naukowych i studentów.Opracowaniem dotyczącym zastosowania mediacji w sprawach administracyjnych. Przedstawia nie tylko najważniejsze etapy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Postępowanie administracyjne 2018

ABCD-17324_1.jpg

Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy

Nora Doherty

Istnieje bezpośrednia zależność między jakością relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie a jego efektywnością i sukcesem. Przyjmując to założenie, autorzy - doświadczeni zawodowi konsultanci do spraw mediacji - przedstawiają najważniejsze koncepcje z dziedziny mediacji pracownicze

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Zarządzanie

BEKW-7805x.jpg

Mediacja Wybór źródeł wzory dokumentów i pism statystyki bibliografia

Emil Kruk

Seria Firma Prawnicza to cykl publikacji napisanych przez prawników, którzy w przystępny sposób radzą, jak efektywnie organizować pracę kancelarii na trudnym rynku prawniczym oraz jak korzystać z nowych form świadczenia usług prawniczych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Statystyka i ekonometria